Lịch khám chữa bệnh

dinh dưỡng và sức khỏe
Lịch khám chữa bệnh
Lịch khám chữa bệnh

 

tư vấn đón khách tại trung tâm dinh dưỡng
tư vấn đón khách tại trung tâm dinh dưỡng

 

LỊCH KHÁM BỆNH

VÀ TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA CÁC BÁC SĨ
 GIỜ
Thứ Hai 
7/1/2018
 Thứ Ba
8/1/2019
 Thứ Tư
9/1/2019
Thứ Năm
10/1/2019
 Thứ Sáu
11/1/2019
 Thứ Bảy
12/1/2019
Chủ Nhật 
13/1/2019
SÁNG
7g30 
đến
12g00
Khám Nhi
Khám Nhi Khám Nhi Khám Nhi  Khám Nhi Khám Nhi Khám Nhi
BS. CHI BS. CHI BS. CHI BS. CHI BS. CHI BS. TÂM BS. ĐỨC
BS. DANH BS. DANH BS. DANH BS. DANH BS. DANH BS. CƯỜNG
BS. HUÂN BS. HUÂN BS. HUÂN BS. HUÂN BS. HUÂN BS. HUÂN BS. HUÂN
BS. LIÊN BS. LIÊN BS. LIÊN BS. LIÊN BS. LIÊN BS. LIÊN
BS. LOAN BS. LOAN BS. LOAN BS. LOAN BS. LOAN BS. LOAN BS. THÀNH
BS. QUYÊN BS. QUYÊN BS. QUYÊN BS. QUYÊN
BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG
BS. UYỂN BS. UYỂN BS. UYỂN BS. UYỂN BS. UYỂN
B. CƯỜNG BS. THU
Khám
Chủng Ngừa
Khám
Chủng Ngừa
Khám
Chủng Ngừa
Khám
Chủng Ngừa
Khám
Chủng Ngừa
BS. THÀNH BS. THÀNH BS. THÀNH BS. THÀNH BS. THÀNH
 Khám
Người Lớn
Khám
Người Lớn
 Khám
Người Lớn
 Khám
Người Lớn
 Khám
Người Lớn
 Nhi và
Người Lớn
 Nhi và
Người Lớn
BS. CHÍN BS. CHÍN BS. CHÍN BS. CHÍN  BS. CHÍN  BS. CHÍN BS. CHÍN
BS. VÂN BS. VÂN BS. VÂN BS. VÂN BS. VÂN
CHIỀU
13g00
đến
16g30
Khám Nhi
Khám Nhi  Khám Nhi  Khám Nhi Khám Nhi Nghỉ
BS. UYỂN BS. TRANG BS. THÀNH BS. LOAN BS. CHI
BS. LOAN BS. CHI BS. QUYÊN BS. UYỂN BS. TRANG
Khám 
Người Lớn
Khám
Người Lớn
Khám
Người Lớn
Khám
Người Lớn
Khám
Người Lớn
BS. CHÍN BS. VÂN BS. CHÍN
BS. VÂN
BS. CHÍN
BS. VÂN
TỐI
16g30 

đến
19h30

Nhi và
Người Lớn
Nhi và
Người Lớn
Nhi và
Người Lớn
Nhi và
Người Lớn
Nhi và
Người Lớn
Nhi và
Người Lớn
Nghỉ
BS. LIÊN BS. ĐỨC BS. CHÍN BS. CƯỜNG BS. THÀNH BS. CHÍN
BS. THÀNH BS. CƯỜNG BS. THÀNH BS. THÀNH BS. LIÊN BS. ĐỨC
BS. HUÂN
BS. THÀNH

* Tối thứ bảy làm từ 15h30 đến 19h30. 
** Sáng chủ nhật làm từ 7h30 đến 11h30. * Chiều và tối chủ nhật nghỉ