Mẫu báo cáo KH, đề xuất khen thưởng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 – 2020

dinh dưỡng và sức khỏe

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện CLQGDD giai đoạn 2017 – 2020 của TP.HCM

Sáng ngày thứ Bảy 12 tháng 8 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đ/c Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng (CLQGDD) của TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020. Hội nghị gồm 2 nội dung chính: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện CLQGDD giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2017 – 2020. I. Tham gia Hội nghị có các đại biểu: – Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh; – Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; – Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan; – Đại diện Ủy ban nhân dân, Phòng Y tế, Bệnh viện, Trung tâm không giường bệnh và Trung tâm Y tế 24 quận, huyện; – Đại diện các cơ quan truyền thông. II. Nội dung: 1. Các thành tựu đã đạt được giai đoạn 2011- 2015: – Các hoạt động của kế hoạch CLQGDD được triển khai, giám sát và có nhiều sáng tạo trong quá trình thực hiện, đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tình trạng dinh dưỡng các tầng lớp dân cư, đặc biệt là bà mẹ và trẻ em đã được cải thiện rõ rệt. – Công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung và hình thức, các sự kiện truyền thông về dinh dưỡng tổ chức định kỳ với qui mô lớn thu hút sự tham gia của cộng đồng. – Một số mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì và bệnh mạn tính không lây đã được xây dựng để làm cơ sở triển khai rộng trong cộng đồng. – Chương trình dinh dưỡng học đường có nhiều hoạt động, giải pháp khoa học phù hợp với thực tiễn. – Công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện bước đầu đã được thực hiện hiệu quả. Hệ thống các khoa Dinh dưỡng tiết chế tại các bệnh viện trên toàn thành phố được xây dựng và kiện toàn tạo nền tảng cho các hoạt động chăm sóc, điều trị dinh dưỡng tiết chế cho người bệnh. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế đã từng bước được triển khai. Phác đồ điều trị bệnh lý dinh dưỡng và liên quan dinh dưỡng, hướng dẫn xây dựng thực đơn chế độ ăn bệnh lý được xây dựng và thực hiện ở nhiều bệnh viện. – Công tác kiểm tra giám sát đã được đẩy mạnh, góp phần củng cố hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng của toàn TP.HCM. – Hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo được đẩy mạnh. Nâng cao năng lực của các cán bộ thực hiện công tác dinh dưỡng tiết chế, cung cấp cơ sở cho việc xây dựng những giải pháp thích hợp cho kế hoạch thực hiện CLQGDD tại TP.HCM giai đoạn tới. 2. Các vấn đề dinh dưỡng cần giải quyết đến năm 2020: – Tình trạng thừa cân béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng đang trẻ hóa và gia tăng. – Khuynh hướng dinh dưỡng không hợp lý của một bộ phận người dân thành phố, khẩu phần ăn chưa đảm bảo cân đối. – Tình trạng suy dinh dưỡng bệnh viện, suy dinh dưỡng trẻ em, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng vẫn đang là vấn đề sức khỏe cần quan tâm. – Tình trạng dinh dưỡng của một số tầng lớp dân cư như người lao động, người cao tuổi, học sinh cần được quan tâm. Dinh dưỡng học đường cần được thực hiện ở tất cả các cấp học trên toàn thành phố. – Hoạt động dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. – Nguồn nhân lực cho công tác dinh dưỡng tiết chế còn thiếu hụt về số lượng và hạn chế về năng lực hoạt động. III. Kết luận chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM UBND TP đã có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2017-2020 của TP.HCM và đã ban hành Kế hoạch triển khai CLQGDD giai đoạn 2017-2020 của TP.HCM. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng nhau phối hợp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch giai đoạn 2017-2020, tham mưu UBND TP ban hành các chính sách đầu tư cho lĩnh vực dinh dưỡng, tăng cường công tác truyền thông về dinh dưỡng cho từng loại đối tượng, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế chuyên khoa dinh dưỡng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân thành phố trong giai đoạn mới.

Nguyễn Huy Hùng

Nguồn: http://nghiepvuy.medinet.gov.vn/linh-vuc-du-phong/hoi-nghi-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-clqgdd-giai-doan-2017-2020-cua-tphcm-c4525-4236.aspx

Mẫu báo cáo KH, đề xuất khen thưởng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Các biểu mẫu và Kế hoạch CLQGDD giai đoạn 2017-2020 tải tại đường dẫn

Tải bản mẫu tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *